Fitness Online

Welcome to Fitness Online
Call Center : 085-199-2291
Facebook-Icon-4-150x150

Monday – Sunday 8.30-17.30
Saturday and Sunday – CLOSED

Phone : 085-199-2291
[email protected]

Fitness Online
42/1 Ramindra Rd. Bangkok.

 

แขน (Arm)

     เชื่อเหรือเกินว่าครั้งแรกที่คุณคิดอยากฟิตร่างกายให้แกร่งนั้น คุณจะต้องนึกถึงลำแขนที่อวบไปด้วยกล้ามเป็นมัดและทรงพลังมากกว่าร่างกายส่วนอื่นอย่างแน่นอน ความจริงก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่การให้ความสำคัญกับร่าวยกายทุกส่วนเท่าเทียมกันย่อมถูกต้องมากกว่า 

       ในโปรแกรมบริหารแขนของผม  จะแบ่งการฝึกออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกได้แก่ต้นแขนด้านหน้า กล้ามเนื้อที่คุณรู้จักกันเป็นอย่างดีที่แขนส่วนนี้ก็คือ ไบเซ็พส์ (Biceps) หรือชื่อเต็มว่า ไบเซ็พส์ เบรคิได (Biceps Brachii) (A) นอกจากไบเซ็พส์แล้ว ต้นแขนด้านหน้ายังมีกล้ามเนื้อที่สำคัญ อีก 2 ชนิดคือ เบรคิเอลิส (Brachialis) (B) และเบรคิโอเรดียลลิส (Brachioradialis) (C) อีกด้วย

       แขนส่วนที่สองที่จะพูดถึงต่อไปนี้ก็คือต้นแขนด้านหลัง ซึ่งมีไทรเซ็พส์ (Triceps) (D) เป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญ ที่เรียกว่าไทรเซ็พส์ ก็เพราะว่ามันมีสามหัวหรือสามปลาย (Tri แปลว่า สาม ส่วน Bi แปลว่าสอง เพราะฉะนั้น ไบเซ็พส์จึงมีเพียงสองหัวหรือสองปลายเท่านั้น

       แขนส่วนสุดท้ายที่จะละเลยไม่บริหารไม่ได้ก็คือหลายแขนหรือโฟร์อาร์ม (Forearm) ซึ่งมีกล้ามที่สำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้ แฟล็กเซอร์ คาร์พิ เรเดิลลิส (Flexor carpi radialis (F) เอ็กซ์เท็นเซอร์ คาร์พิ เรเดิลลิส ลองกัส (Ex-tensor carpi radialis longus) (G) เอ็กเท็นเซอร์ คาร์พิ เรเดียลลิสบรีวิส (Extensor carpi radialis brevis) (H) และเอ็กซ์เท็นเวอร์คาร์พิ อัลนาริส (Extensor carpi radialis) (I) (Flexor แปลว่า งอ ส่วน Extensor แปลว่า เหยียด เพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อที่มีสองคำนี้นำหน้า จึงหมายความว่าเป็นกล้ามเนื้อที่มีหน้าที่งอหรือเหยียดนั่นเอง ในการบริหารแขนนั้นคุณไม่จำเป็นต้องจึดเส้นจึดสายก่อนใช้น้ำหนักเหมือนการบริหารส่วนอื่น ๆ ที่เคยกล่าวมา

 คอนเซ้นเทรชั่น เคิร์ล           ไทรเซ็พส์ เคเบิ้ล เพรส-ดาวน์

Scroll to Top