About Us  Add URL  | Contact Us  |  FAQs    

  Fitness Mainpage > sex  > sex6  

ออกกำลังกาย
โภชนาการ
ร่างกายและจิตใจ
สุขภาพดี
ท่องเที่ยวผจญภัย
คู่มือผู้บริโภค
   
   
ฟิตเนสบอร์ด
ห้องฟิตเนส
สัมภาษณ์หนุ่ม ๆ สาว ๆ
คุยกับฟิต-มาสเตอร์
คุยกับประธานฯโครงการ

  You visit number 

 


เซ็กซ์แบบไหนที่ผู้หญิงชอบ 

   ผู้หญิงอาจบอกได้ทันที  ถ้าคุณพยายามเสนองความ
ต้องการของตัวเอง จนเป็นที่พอใจแทนที่จะเป็นความต้อง
การของเธอ นางแบบคนหนึ่งบอกผมว่า 

          "ฉันเกลียดที่จะอยู่บนเตียงกับผู้ชายที่พิจารณาตัว
เองเป็นสุภาพบุรุษของผู้หญิงจริง ๆ ถ้า คุณได้เผ้ามองเขา
ก็เหมือนเขากำลังปฏิบัติอยู่หน้ากระจก  เขากำลังทำทุกสิ่ง
เพื่อตัวเอง เพลิดเพลินใจ ไม่ใช่ทำให้ฉันพอใจ" 

                "การปฏิบัติ"  บางอย่างไ่เพียงทำให้ผู้หญิงหมด
อารมณ์มันอาจทำให้คุณหมดอารมณ์ไปด้วย ถ้าคุณขึ้นเตียง
แล้วคิดว่าต้องแสดงอะไรบางอย่างต่อหน้าคนดูที่มองไม่เห็น
คุณอาจประสบกับความยุ่งยากใจ  ผู้หญิงกำลังรู้สึกเหมือน
ตัวเองสวมบทบาทส่วนน้อย  ความกดดันประเภทนั้นก็เพียง
พอที่จะทำให้ผู้ชายส่วนใหญ่อ่อนแอลงได้

            ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้เรื่องเซ็กซ์ดำเนินไป
อย่างเรวดเร็วและรุนแรงในทางตรงกันข้าม  การร่วมรัก
ควรดำเนินไปอย่างช้า ๆ มีความพิเศษในตัว และสร้างอา
รมณ์ความรู้สึกได้ง่าย 

             "เซ็กซ์ ในเวลาที่เหมาะสม ก็คือเวลาที่ทุกสิ่งทุก
อย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน"  ผู้หญิงคนหนึ่งแสดงความเห็น 
ตั้งแต่สิ่งที่น่าดึงดูดใจ  ความเอาใจใส่ การสัมผัส และการ
มีส่วนร่วม"  

             เซ็กซื ในเวลาที่เหมาะสม  ก็คือการกระทำที่เบ็ด
เสร็จ  เป็นเรื่องของบุคคลที่มาพร้อมกับอีกบุคคลเต็มตัวอีก
คนหนึ่งและสร้างข้อผูกมัดทั้งหมดมีความเคารพซึ่งกันและ
กัน ความอ่อนโยน ใส่ใจ รู้จักสื่อสาร มีอำนาจ และเชื่อมั่น
ในตัวเอง คุณไม่ควรไขว่คว้าหาความสุขจากเรื่องเพศเพื่อ
ความสำเร็จความใคร่ (หรือความพึงพอใจทางกาย) ซึ่งผู้
หญิงเองนาน ๆ จะได้รับ มันต้องเป็นความผูกพันมากกว่า
นั้น แม้เพียงคืนเดียว หรืออาจตลอดชีวิตก็ตาม คุณอาจ
เพียงแต่ร่วมรักกับผู้หญิงคนหนึ่ง เมื่อคุณสอบคนมีสวน
เกี่ยวพันกันทั้งหมด 

          ในบางส่วน เพศก็เป็นทักษะอย่างหนึ่ง เพราะยังต้อง
อาศัยความเชี่ยวชายเกี่ยวกับเทคนิค และพาดพึงกับการ
ปฏิบัตออย่างมีเทคนิค ไม่สำคัญว่าคุณผูกมัดกับผู้หญิงอย่าง
ไรลักษณะงุ่มง่ามบนเตียงอาจเป็นอุปสรรคต่อการร่วมรัก
และหัวข้อต่อไปนี้เป็นเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการร่วมรักเสมอ
ซึ่งผู้หญิงที่ผมสัมภาษณ์ส่วนมากก็เห็นความสำคัญของมัน

มาสเตอร์เบชั่น และออรับเซ็กซ์          

         "ฉันชอบปรเภทร่วมเพศ" ทนายความสาวคนหนึ่ง
สารภาพ "แต่สิ่งที่ฉันชอบจริง ๆ คือ เวลาเขาลูบไล้ตามตัว
ฉันด้วยปลายลิ้นหรืรอลิ้นเขา มันชวนเคลิบเคลิ้มใจ ช่วย
ให้รู้สึกผ่อนคลาย และเสริมความรู้สึกมั่นใจขึ้นมาก มัน
ช่วยหล่อลื่นช่องคลอด และมุ่งความในใจเฉพาะบริเวณ
สำคัญได้  โดยเฉพาะคลิตเตอริส  ผู้ชายหลายคนคิดว่าสิ่ง
ที่ผู้หญิงใส่ใจมาก คือ ระยะเวลาอวัยวะเพศของเขาแข็ง
ตัวได้นานแค่ไหนระหว่างการร่วมเพศ ถ้าผู้ชายส่วนใหญ่
รู้จริงว่าควรใช้นิ้วและลิ้นตัวเองอย่างไร ฉันคิดว่าตัวเอง
ไม่ครนิยมร่วมเพศอีกก็ได้"

           ประเพณีเรามักเน้นแต่เรื่องสอดใส่  ซึ่งผู้ชายส่วน
มากไม่ทราบว่า  การสอดใส่นั้นก็ยังไม่ใช่วิธีที่ที่ดีที่สุดที่จะ
ทำให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอด  ผู้หญิงส่วนใหญ่เรียกร้องการ
กระตุ้นคลิตเตอริสเพื่อบรรลุจุดยอด ผู้หญิงส่วนใหญ่เรียก
ร้องการกระตุ้นคลิดตอริสเพื่อบรรลุจุดสุดยอด  และการ
ใส่  ไม่คำนึงว่าจะใช้ท่าไหนย่อมไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดสำหรบ
การกระตุ้นคลิตเตอริส นิ้วมือและลิ้นยังเป็นเครื่องมือประ
สิทธิภาพสูงกว่า  เพราะมันสามารถสัมผัสได้ถูกจุดโดยสะ
ดวกกว่า  และควบคุมทุกการเคลื่อนไหวได้ดีกว่า

WorldMedic
โอมเพจเวิร์มิดิกภาษา
อังกฤษ

MedMart
รวมอุปกรณ์เครื่อง
มือแพทย์จากทั่ว
ทุกมุมโลก

YOGA
มาเล่นโยคะเพื่อสุขภาพ

Herbal
ศูนย์รวมสมุนไพรทั้ง
ไทยและเทศ

Clinic
คลีนิคออไลน์ปรึกษา
ปัญหาสุขภาพโดยแพทย์

Women
โลกของผู้หญิง
แฟชั่น, ความงาม

 
เว็บไซต์ WorldMedic.com ได้รับรางวัลและได้รับการจัดอันดับที่ 75 ใน 100 อันดับแรกของเว็บไซต์สุขภาพทั่วโลก ซึ่งเป็นเว็บไซต์สุขภาพเดียวที่เป็นของคนไทยที่ติดอันดับนี้

เว็บไซต์ WorldMedic.com ได้รับรางวัลและได้รับการจัดอันดับที่ 63 ใน 100 อันดับแรกของเว็บไซต์สุขภาพทั่วโลก ซึ่งเป็นเว็บไซต์สุขภาพเดียวที่เป็นของคนไทยที่ติดอันดับนี้

Webpagethai
Beeskids

Ratchasima
Hotleague
 
eBusinessKey

Mthai

108-1009
Hualamphong
 
SiamInside
Dollarmaking

Junctionzone 
Sanamya

ThaiGraphic
 
otelthailand 
 Everykids  
Weekentime
 
Thaiware 
Omyim
ThaiTop  
SoftStudy
  
ExciteLeague
 
Thai2Web
  
Anusorn

 

Copyright © 2000 WorldMedic Coporation, Inc All rights reserved.1998-2001