About Us  Add URL  | Contact Us  |  FAQs    

  Fitness Mainpage > sex  > sex5  

ออกกำลังกาย
โภชนาการ
ร่างกายและจิตใจ
สุขภาพดี
ท่องเที่ยวผจญภัย
คู่มือผู้บริโภค
   
   
ฟิตเนสบอร์ด
ห้องฟิตเนส
สัมภาษณ์หนุ่ม ๆ สาว ๆ
คุยกับฟิต-มาสเตอร์
คุยกับประธานฯโครงการ

  You visit number 

 


อย่าไปกลัว 

      ผู้ชายอาจจะเป็นเพศที่เก่งกล้ากว่าผู้หญิงในเรื่องเพศสัมพันธ์ผู้ชายอาจจะ
แสดงออกได้มากกว่าผู้ชายอาจจะคิดหน้าคิดหลังน้อยกว่าและผู้ชายอาจจะมีเรื่อง
กังวลน้อยกว่าแต่ก็ใช่ว่าผู้ชายจะรู้สึกปลอดโปร่งไปเสียทั้งหมดก็หาไม่

       ผู้ชายก็มีความหวาดกลัวเช่นเดียวกันในเรื่องราวที่เกี่ยวกับกามตัณหา
ของตน ก็คงจะอยากรู้ว่าผู้ชายเขากลัวอะไรกันบ้าง ?

ผู้ชายกลัวความแตกต่าง

          คำถามที่จิตแพทยืจะได้ยินบ่อยที่สุดจากปากผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องเพศ
สัมพันธ์ก็คือ "ผมเป็นปกติหรือเปล่า"

           พวกผู้ชายคนอื่นๆแล้วจะเป็นปกติหรือเปล่าและจะรู้สึกดีขึ้นหากได้รับการ
บอกเล่าว่า คำนิยามเกี่ยวกับ "ความผิดปกติ" นันนมีความหมายน้อยมากเสีย
เวลาเปล่า ๆ ที่จะมามัวนั่งเปรียบเทียบ  เพียงถ้าเขารู้สึกมีความสุขกับเพศสัม
พันธ์ที่มีอยู่ก็น่าจะถือได้ว่าเป็นปกติได้แล้วซึ่งอันที่จริงจะว่าไปแล้วสิ่งที่พวกผู้ชาย
ควรกลัวมากกว่าคือพฤติกรรมทางเพศของตนเป็นสิ่งที่สร้างความเจ็บปวดทางร่าง
กายแก่ตนเองหรือกับใครคนอื่นหรือเปล่า

กลัวการหมดสมรรถภาพ

           เป็นความกังวลใจมากอีกอย่างหนึ่งของลูกผู้ชายส่วนใหญ่และจริงๆแล้วความ
กลัวว่าตนจะหมดสภาพทางเพศนี่แหละคือสาเหตุใหญ่ของการทำให้กลายเป็นคน
หมดสมรรถภาพไปจริง ๆ 

           ผู้ชายส่วนมากจะประสบกับความลำบากยากเข็ญในเรื่องเพศสัมพันธ์เสมอ
หากตกอยู่ในสภาพเมามายมีเรื่องกังวลใจหรือเรื่องจะต้องให้คิดและในยามที่ไม่
ได้มีความกระสันที่จะมีเพศสมัพันธ์หรือที่เรียกง่าย ๆ ว่าไม่มีอารมณ์นั่นแหละ

           ผู้ชายทุกคนส่วนจะต้องเคยประสบกับสภาวการณ์ช่นที่ว่านี้กันทุกคนไม่ช้าก็
เร็วและหากมัวแต่กังวลหรือตกอกตกใจอยู่  อาการหมดสมรรถภาพ (ซึ่งอาจจะเพียง
ชั่วคราวเนื่องจากสาเหตุที่กล่าวข้างต้น)ก็จะเกิดขึ้นอี่กในครั้งต่อๆไปและจะยิ่งรุน
แรงขึ้น ถ้าไม่สามารถขจัดความกังวลใจอยู่

          อาการหมดสมรรถภาพ(ซึ่งอาจจะเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเนื่องจากสาเหตุที่
กล่าวข้างต้น ) ก็จะเกิดขึ้นอีกในครั้งต่อ ๆไปและจะยิ่งรุ่นแรงขึ้นถ้าไม่สามารถขจัด
ความกังวลใจของตัวเองให้ได้เสียก่อนแต่ถ้าเป็นสาเหตุมาจากความป่วยไข้ทางร่าง
กายบางอย่างซึ่งก็มีอยู่หลายสาเหตุด้วยกัน ก็จะต้องได้รับการบำบัดจากแพย์อย่างถูก
วิธีอาการหมดสมรรถภาพชั่วคราวนั้นจึงจะหายไปข้อสำคัญก็คือตนเองต้องทำใจสู้ให้
ได้เสียก่อน

กลัวการหลั่งเร็ว

         
  เป็นความกลัวอีกอย่างหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับการกลัวหมดสมรรถภาพ กล่าวคือผู้ชายส่วนมากจะพบกับตนเองอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งสาเหตุของการ
หลั่งเร็วก็มีหลายอย่างเช่นกัน แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นทางด้านจิตใจ 

             สำหรับคนหนุ่มนั้น  อาจบรรเทาการหลั่งเร็วของตนได้ด้วยการพยายามทำ
บ่อย ๆ เพื่อฝึกฝนประสบการณ์ให้รุ้จักการผ่อนหลายและให้มีน้ำอดน้ำทนมากขึ้น
 โดยปกติแล้ว หากมีความสามารถกระทำติดต่อกันได้หลายครั้ง ครั้งต่อ ๆ ไป จะสามารถยีดเวลาให้ยาวนานออกไปได้

         แต่สำหรับคนมีอายุมากหน่อยและไม่อาจจะมีพลังแข็งแกร่งดังหนุ่มๆก็จะมี
แต่ขอให้มีความเพียรพยามและอดทนเท่านั้นแหล่ะ 

           คนที่มีคู่ร่วมที่เข้าอกเข้าใจกันจะมีส่วนช่วยได้เป็นอย่างมากในปัญหานี้ขอเพียง
แต่ให้ตั้งใจช่วยกันจริง ๆ และกล้าบอกกล่าววแก่กันเท่านั้น

 

WorldMedic
โอมเพจเวิร์มิดิกภาษา
อังกฤษ

MedMart
รวมอุปกรณ์เครื่อง
มือแพทย์จากทั่ว
ทุกมุมโลก

YOGA
มาเล่นโยคะเพื่อสุขภาพ

Herbal
ศูนย์รวมสมุนไพรทั้ง
ไทยและเทศ

Clinic
คลีนิคออไลน์ปรึกษา
ปัญหาสุขภาพโดยแพทย์

Women
โลกของผู้หญิง
แฟชั่น, ความงาม

 
เว็บไซต์ WorldMedic.com ได้รับรางวัลและได้รับการจัดอันดับที่ 75 ใน 100 อันดับแรกของเว็บไซต์สุขภาพทั่วโลก ซึ่งเป็นเว็บไซต์สุขภาพเดียวที่เป็นของคนไทยที่ติดอันดับนี้

เว็บไซต์ WorldMedic.com ได้รับรางวัลและได้รับการจัดอันดับที่ 63 ใน 100 อันดับแรกของเว็บไซต์สุขภาพทั่วโลก ซึ่งเป็นเว็บไซต์สุขภาพเดียวที่เป็นของคนไทยที่ติดอันดับนี้

Webpagethai
Beeskids

Ratchasima
Hotleague
 
eBusinessKey

Mthai

108-1009
Hualamphong
 
SiamInside
Dollarmaking

Junctionzone 
Sanamya

ThaiGraphic
 
otelthailand 
 Everykids  
Weekentime
 
Thaiware 
Omyim
ThaiTop  
SoftStudy
  
ExciteLeague
 
Thai2Web
  
Anusorn

 

Copyright © 2000 WorldMedic Coporation, Inc All rights reserved.1998-2001