About Us  Add URL  | Contact Us  |  FAQs    

  Fitness Mainpage > sex > sex2  

ออกกำลังกาย
โภชนาการ
ร่างกายและจิตใจ
สุขภาพดี
ท่องเที่ยวผจญภัย
คู่มือผู้บริโภค
   
   
ฟิตเนสบอร์ด
ห้องฟิตเนส
สัมภาษณ์หนุ่ม ๆ สาว ๆ
คุยกับฟิต-มาสเตอร์
คุยกับประธานฯโครงการ

  You visit number 

 


ทำอย่างไรให้ร่วมรักนาน

           ปัญหาใหม่ที่เป็นสาเหตุให้ชีววิตคู่เดี๋ยวนี้ต้องระหองแหงและบางครั้งถึงต้อง
แตกร้าวกันเพราะมีปัญหาความสัมพันธ์ทางเพศรวมกันอยู่ด้วยข้อหนึ่ง

          ความสัมพันธ์ทางเพศที่ก่อให้เกิดปัญหาในครอบครัวที่สภคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือ "การหลั่งเร็ว"ของฝ่ายชายอันเป็นสาเหตุให้ฝ่ายหญิงไม่ได้รับความพึงพอใจใน
ระดับสุดยอดทางเพศ และเป็นข้อกังวลของฝ่ายชายอีกด้วย 

        ตามบทความทางเพศของนิตยสารมากมายหลายฉบับจึงมีเรื่องราวเกี่ยวกับวิธ
ีชะลอการหลั่งเร็วแบบต่าง ๆเสนอมากมายซึ่งโดยมากก็มักจะใช้ในทางปฏิบัติไม่ค่อย
ได้ เนื่องจากเงื่อนไขทางเพศของแต่ละบุคคลนั้นย่อมไม่เหมือนกัน 

        แต่อย่างไรก็ตามกลวิธีที่แนะนำไว้ก็เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติการทางเพศ
ในการการใช้ชีวิตคู่ที่พอจะยิดไว้ได้บ้างเหมือนกันใช่จะไร้ประโยชน์ทีเดียวไม่

         อันที่จริงแล้วคำว่า"หลั่งเร็ว"นั้นมีความหมายอยู่หลายนัยด้วยกันนัยแรกนั้น
หากจะกล่าวกันเป็นภาษพื้น ๆก็คือ "ล่มปากอ่าว" นั่นเอง และอีกนัยหนึ่งซึ่งมักจะ
เกิดขึ้นและเป็นนัยที่ชีวิตคู่ส่วนมากประสบอยู่คือ "หลั่งก่อนเวลาที่ต้องการ " (ของชาย) อันมีผลให้ฝ่ายหญิงเกิดอารมณืค้างทางเพศนานขึ้นแต่ลักษณะการหลั่งเร็วนี้ก็มีหลาย
ระดับด้วยกันสำหรับบางราย การที่ฝ่ายชายสามารถมีน้ำอดน้ำทนได้เพียง5 นาที ถือว่าเป็นการหลั่งเร็วแล้ว 

         ดังนั้นคำว่าไหลั่งเร็วก่อนเวลาที่ต้องการ"หรือ"หลั่งเร็ว"จึงน่าจะมีความหมาย
อย่างกว้าง ๆ ว่า การหลั่งของฝ่ายชายก่อนเวลามีผลให้ฝ่ายหญิง  หรือทั้ง2ฝ่ายไม
่สามารถประสบกับความพึงพอใจทางเพศได้

          ในระยะแรกๆผู้เชี่ยวชาญปัญหาเรื่องเพศเสอนการแก้ปัญหาด้วยวิธีเปลี่ยนท่า
งทางการร่วมเพศเสียใหม่และให้ผู้มีปัญหารับการบำบัดทางแพทยืระยะยาวเพื่อเอ
าชนะการหลั่งเร็วแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วการแก้ปัญหาหาด้วยวิธีดังกล่าวมักจะ
ไม่ค่อยได้ผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคู่ร่วมไม่ปรับปรุงสัมพันธภาพทางเพศของตน
ให้ดีขึ้น และใช้วิธีพูดจาแลกเปลี่ยนปัญหาต่อกันเข้าช่วย

          อย่างไรก็ตามปัญหาการหลั่งเร็วนี้ไม่อาจปรักปรำว่าเนื่องจากฝ่ายชายเพียง
ฝ่ายเดียวแม้ว่าส่วนใหญ่จะเกิดจากฝ่ายชายก็ตามทั้งนี้เนื่องจากความสัมพันธ์ทาง
เพศจะสุขสมด้วยกันได้  จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมือของทั้ง 2 ฝ่าย

          แต่เนื่องจากมีผู้เสนอแนะสำหรับฝ่ายชายมามากแล้วบทความนี้จึงจะเสนอแนะทาง
ด้านฝ่ายหญิงบ้างเพื่อให้"เธอ"นำไปใช้ชะลอการหลั่งเร็วของคู่ร่วมให้เนิ่นนานออก
ไประหว่างการร่วม เพื่อสร้างความพึงพอใจทางเพศรสด้วย

 

WorldMedic
โอมเพจเวิร์มิดิกภาษา
อังกฤษ

MedMart
รวมอุปกรณ์เครื่อง
มือแพทย์จากทั่ว
ทุกมุมโลก

YOGA
มาเล่นโยคะเพื่อสุขภาพ

Herbal
ศูนย์รวมสมุนไพรทั้ง
ไทยและเทศ

Clinic
คลีนิคออไลน์ปรึกษา
ปัญหาสุขภาพโดยแพทย์

Women
โลกของผู้หญิง
แฟชั่น, ความงาม

 
เว็บไซต์ WorldMedic.com ได้รับรางวัลและได้รับการจัดอันดับที่ 75 ใน 100 อันดับแรกของเว็บไซต์สุขภาพทั่วโลก ซึ่งเป็นเว็บไซต์สุขภาพเดียวที่เป็นของคนไทยที่ติดอันดับนี้

เว็บไซต์ WorldMedic.com ได้รับรางวัลและได้รับการจัดอันดับที่ 63 ใน 100 อันดับแรกของเว็บไซต์สุขภาพทั่วโลก ซึ่งเป็นเว็บไซต์สุขภาพเดียวที่เป็นของคนไทยที่ติดอันดับนี้

Webpagethai
Beeskids

Ratchasima
Hotleague
 
eBusinessKey

Mthai

108-1009
Hualamphong
 
SiamInside
Dollarmaking

Junctionzone 
Sanamya

ThaiGraphic
 
otelthailand 
 Everykids  
Weekentime
 
Thaiware 
Omyim
ThaiTop  
SoftStudy
  
ExciteLeague
 
Thai2Web
  
Anusorn

 

Copyright © 2000 WorldMedic Coporation, Inc All rights reserved.1998-2001